وضعیت پروژه: انجام شده

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم ( مطالعه و طراحی و تهیه اسناد مناقصه و نقشه های تفصیلی ) شبکه اصلی آبیاری و زهکشی غرب MR

تاریخ شروع

1401/10/27

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در حال انجام

کارفرما

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان - حمیدیه

وسعت پروژه:

4200 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

خدمات مشاور دربازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی ومطالعات توسعه مدیریت مشارکتی آب (مرحله دوم)دشت آزادگان اراضی کوت (غرب کانالMR) حمیدیه

تاریخ شروع

1400/04/23

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در حال انجام

کارفرما

موسسه جهاد نصر

موقعیت پروژه:

استان خوزستان – شهرستان حمیدیه – دشت حمیدیه

وسعت پروژه:

3400 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

خدمات مشاور در بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی و مطالعات توسعه مدیریت مشارکتی آب (مرحله دوم) اراضی میاناب شوشتر – واحد عمرانی داریون 6

تاریخ شروع

1400/04/23

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در حال انجام

کارفرما

موسسه جهاد نصر

موقعیت پروژه:

استان خوزستان – شهرستان شوشتر – دشت میاناب

وسعت پروژه:

7035 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

خدمات مشاور در بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی و مطالعات توسعه مدیریت مشارکتی آب (مرحله دوم) اراضی میاناب شوشتر -واحد عمرانی داریون 4

تاریخ شروع

1400/04/23

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در حال انجام

کارفرما

موسسه جهاد نصر

موقعیت پروژه:

استان خوزستان – شهرستان شوشتر – دشت میاناب

وسعت پروژه:

2551 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات‌ مرحله دوم شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی بالارود

تاریخ شروع

1394/03/05

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  خاتمه یافته

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان

وسعت پروژه:

6500 هکتار

مشخصات طرح:

شبکه اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی بالارود ناحیه عمرانی پشمینه زار در محدوده ای به وسعت  6500 هکتار در غرب شهر اندیمشک در مجاورت  رودخانه بالارود واقع می باشد . محل تامین آب این شبکه سد بالارود در 12 کیلومتری شمال اندیمشک و پائین دست حسینیه می باشد.اجزای طرح شامل آبگیر اصلی از رودخانه از طریق بند انحرافی،ایستگاه پمپاژ اصلی،مخازن ذخیره آب،خطوط لوله اصلی و درجه 1 و 2 ،ساماندهی آبراهه ها،،شبکه فرعی آبیاری تحت فشار که بصورت ثقلی پس از ایستگاه پمپاژ اصلی و از طریق مخازن ذخیره ، تامین فشار شده است شامل سیستم ای بارانی(53%)،تیپ (3/41%)و قطره ای  (7/5%)می باشد.بدلیل بالا بودن سطح اراضی نسبت به رودخانه جهت انتقال آب به اراضی درمحل بند ایستگاه پمپاژ اصلی به ظرفیت 4 مترمکعب در ثانیه  و هد75 و 60 مترطراحی شده است.آب موردنیاز طرح به مخازن ذخیره که در تپه مشرف به اراضی طرح پیش بینی شده منتقل و از مخازن به صورت ثقلی در اراضی توزیع می گردد.با بهره گیری از اختلاف ارتفاع اراضی محدوده طرح ،فشار مورد نیاز شبکه فرعی تحت فشار در 90 درصد اراضی بصورت ثقلی تامین شده و در 10 درصد اراضی که در تراز بالا واقع شده ، 8 ایستگاه پمپاژ داخل مزارع طراحی شده است. مخازن ذخیره دارای حجم 28000 و 18000 مترمکعب می باشد که ضمن متعادل نمودن فشار شبکه و جلوگیری از نوسان فشار در شبکه،تغییرات مصرف آب در شبکه را نیز کنترل و متعادل نموده و ظرفیت ذخیره آب به مدت سه ساعت در دوره پیک مصرف را دارا می باشد.    اطلاعات بیشتر

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی بالارود

تاریخ شروع

1394/04/16

تاریخ خاتمه

1400/08/5وضعیت:  انجام شده

کارفرما

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان – شهرستان اندیمشک – دشت بالارود

وسعت پروژه:

6500 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات قرائت ماهانه سطح آب و برداشت نمونه آب پيزومترهاي اراضي ساحل راست حميديه شبكه 3 و 4 آبياري و زهكشي دشت حميديه (ســاحل راست كرخه نور)

تاریخ شروع

1369/06/01

تاریخ خاتمه

1370وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

خوزستان، حمیدیه، ساحل راست رودخانه کرخه نور

وسعت پروژه:

60 حلقه چاهک مشاهده ای، 3حلقه پیزومتر مرکب

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات‌ لايه‌بندي ، اندازه‌گيري‌ضريب ‌آبگذري شبكه‌بندي 1×1 كيلومتري نصب چاهكهاي مشاهده‌اي، نيولمان، نفوذپذيري سطحي اصلاح‌ پذيري وآبشوئي اراضي ساحل راست حميديه طرح شبكه 3و4 آبياري وزهكشي دشت حميديه (سمت راست كرخه نور)

تاریخ شروع

1369/08/28

تاریخ خاتمه

1370/02/23

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز

وسعت پروژه:

 
  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات طرح شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي دشت‌ حميديه ‌سمت ‌راست‌ كرخه‌ نور (اراضي‌غرب‌كانالMR)

تاریخ شروع

1370/07/08

تاریخ خاتمه

1371/12/08

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز

وسعت پروژه:

4000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات لايه‌بندي ‌خاك، اندازه‌گيري ‌ضريب آبگذري‌ ونصب‌ چاهكهاي‌ مشاهده‌اي دشت‌ نازك وقره‌ضياءالدين

تاریخ شروع

1374/09/10

تاریخ خاتمه

1375/08/30

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان‌آب ‌منطقه‌اي آذربايجان غربي

موقعیت پروژه:

استان آذربایجان غربی

وسعت پروژه:

15000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات طراحي شبكه زهكش اصلي – حميديه غرب كا نال MR– دشت آزادگان

تاریخ شروع

1375/04/16

تاریخ خاتمه

1375/10/15

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، حمیدیه، دشت آزادگان

وسعت پروژه:

4200 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم شبكه اصلي آبياري و زهكشي سطحي مياناب اراضي آبخور نهر داريون

تاریخ شروع

1376/04/14

تاریخ خاتمه

1378

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

6000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله اول آبياري و زهكشي اراضي دشت گرمسار استان سمنان

تاریخ شروع

1377/07/29

تاریخ خاتمه

1378

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت كشاورزي معاونت برنامه ريزي و پشتيباني

موقعیت پروژه:

سمنان، گرمسار

وسعت پروژه:

50000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

الحاقيه مطالعات‌مرحله اول‌آبياري وزهكشي دشت گرمسار- مطالعات صحرائي زهكشي نفوذپذيري لايه‌بندي و اندازه‌گيري ضريب آبگذري خاك

تاریخ شروع

1377/11/06

تاریخ خاتمه

1378

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت كشاورزي معاونت برنامه ريزي و پشتيباني

موقعیت پروژه:

استان سمنان، شهرستان گرمسار

وسعت پروژه:

 
  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم شبكه فرعي آبياري و زهكشي سطحي مياناب اراضي آبخور نهر داريون

تاریخ شروع

1377/12/19

تاریخ خاتمه

1379/12/23

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت كشاورزي اداره كل توسعه شبكه‌هاي آبياري

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 5545 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم سردهنه و كانال نهر داريون

تاریخ شروع

1377/01/14

تاریخ خاتمه

1379/04/02

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 36000هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم طرح شبكه اصلي آبياري وزهكشي 10.000 هكتارازاراضي دشت مياناب شوشتر(واحدعرب حسن)

تاریخ شروع

1379/12/13

تاریخ خاتمه

1381/03/13

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 10000هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم شبكه فرعي آبياري و زهكشي درجه 3 و 4 در قالب طرح توسعه كشاورزي گاويشان كرمانشاه (واحد عمراني B3 و B4 دشت بيله ور)

تاریخ شروع

1379/12/15

تاریخ خاتمه

1383/10/12

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت كشاورزي معاونت برنامه ريزي و پشتيباني

موقعیت پروژه:

استان کرمانشاه، دشت بیله ور

وسعت پروژه:

 3904هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم شبكه فرعي آبياري و زهكشي اراضي دشت گرمسار

تاریخ شروع

1379/12/09

تاریخ خاتمه

1382

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت جهاد كشاورزي

موقعیت پروژه:

استان سمنان، شهرستان گرمسار، دشت گرمسار

وسعت پروژه:

 50000هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات تكميلي لايه بندي واندازه گيري هدايت هيدروليكی خاك اراضي طرح قره سو و زرينگل

تاریخ شروع

1379/10/10

تاریخ خاتمه

1380/12/29

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

شركت سهامي آب منطقه اي مازندران و گلستان

موقعیت پروژه:

استان گرگان و گنبد، شهرستان گرگان

وسعت پروژه:

 
  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات ساماندهي نظام بهره برداري مرحله اول و دوم شبكه آبياري و زهكشي وتجهيزونوسازي اراضي شركت تعاوني توليد روستائي بوشكان

تاریخ شروع

1379/12/22

تاریخ خاتمه

1386/12/07

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت جهاد كشاورزي معاونت نظام بهره برداري و معاونت آب و خاک

موقعیت پروژه:

استان بوشهر

وسعت پروژه:

 5000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم شبكه فرعي آبياري و زهكشي اراضي مياناب شوشترواحدعرب حسن

تاریخ شروع

1381/08/19

تاریخ خاتمه

1384

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 12000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم شبكه فرعي آبياري و زهكشي واحد عمراني شرق شعيبيه

تاریخ شروع

1381/08/19

تاریخ خاتمه

1384/09/03

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 9000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات امكان سنجي توسعه روشهاي آبياري تحت فشار در استانهاي كردستان و كرمانشاه و ایلام

تاریخ شروع

1382/04/02

تاریخ خاتمه

1386/03/06

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت جهاد كشاورزي اداره كل توسعه روشهاي آبياري تحت فشار

موقعیت پروژه:

استانهاي كردستان و كرمانشاه و ایلام

وسعت پروژه:

دشت های استانهای کردستان و کرمانشاه

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی طرح بکرآباد ورزقان شهرستان اهر

تاریخ شروع

1383/06/29

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي آذربایجان شرقی و اردبیل

موقعیت پروژه:

استان آذربایجان شرقی، شهرستان اهر

وسعت پروژه:

500 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات اجتماعي- بهره‌برداري طرح شبكه آبياري و زهكشي بكرآباد ورزقان شهرستان اهر

تاریخ شروع

1383/06/24

تاریخ خاتمه

 1386/11/29

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب منطقه‌اي آذربايجان‌ شرقي‌ و اردبيل

موقعیت پروژه:

استان آذربایجان شرقی، شهرستان اهر، بکرآباد ورزقان

وسعت پروژه:

500 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله اول و دوم شبکه زهکشی اراضی مغان

تاریخ شروع

1385/12/13

تاریخ خاتمه

 1388

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

جهاد کشاورزی استان اردبیل

موقعیت پروژه:

استان اردبیل، شهرستان مغان

وسعت پروژه:

5524 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

تجديد نظر نشريه شماره 244 با عنوان شرح خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي (ثقلي)

تاریخ شروع

1386/09/10

تاریخ خاتمه

 1387/03/10

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي

موقعیت پروژه:

کل کشور

وسعت پروژه:

در سطح ملی

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرمت اساسی شبکه های آبیاری و زهکشی کرخه و شاوور

تاریخ شروع

1386/11/01

تاریخ خاتمه

 1391/02/12

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوش، دشت شاوور

وسعت پروژه:

27150 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم (طراحي) تجهيز و نوسازي اراضي داريون 2 مياناب شوشتر ، روستاي عله و لنگر

تاریخ شروع

1387/04/19

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در دست انجام

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

670 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

بازنگري مطالعات توسعه شبكه حميديه ، غرب کانال MR

تاریخ شروع

1389/04/03

تاریخ خاتمه

 1391

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز، حمیدیه

وسعت پروژه:

4200 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

بازنگري مطالعات‌ مرحله‌دوم‌شبكه‌فرعي آبياري  حميديه سمت راست  بلوك H , E , C و بخشهاي باقيمانده بلوك D

تاریخ شروع

1389/03/24

تاریخ خاتمه

 1390

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز، حمیدیه

وسعت پروژه:

2000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم زهكشي زيرزميني اراضي شعيبيه و مياناب

تاریخ شروع

1390/04/06

تاریخ خاتمه

 1391

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

موسسه جهاد نصر

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

2800 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم اراضي تعاوني توليد چاه نارنج

تاریخ شروع

1390/04/18

تاریخ خاتمه

 وضعیت: انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي جنوب استان كرمان

موقعیت پروژه:

استان کرمان

وسعت پروژه:

1700 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

بازنگري مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی اراضي شرق شعيبيه  طرح شبکه آبیاری و زهکشی درجه 3 و تجهیز و نوسازی اراضی براساس نتایج فاز 2 مهندسی ارزش

تاریخ شروع

1391/03/21

تاریخ خاتمه

 وضعیت: در دست انجام

کارفرما

جهاد نصر حمزه

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

10000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

بازنگري مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی حمیدیه (کرخه نور) ( براساس نتایج فاز 2 مهندسی ارزش)

تاریخ شروع

1391/04/10

تاریخ خاتمه

 وضعیت: در دست انجام

کارفرما

جهاد نصر میثاق اهواز

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

13400 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی (سطحی و کم فشار) ، تجهیز و نوسازی و زهکش زیرزمینی اراضی ناحیه عمرانی دشت شاوور (ساحل راست) EPC

تاریخ شروع

1393/09/11

تاریخ خاتمه

 وضعیت: در دست انجام

کارفرما

موسسه جهاد نصر

موقعیت پروژه:

استان خوزستان

وسعت پروژه:

5000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات‌ مراحل اول و دوم شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی جازموریان

تاریخ شروع

1394/02/17

تاریخ خاتمه

 وضعیت: در دست انجام

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان

موقعیت پروژه:

استان کرمان

وسعت پروژه:

بازنگری فاز 2 : 23000 هکتار + فاز 1و2 : 7000 هکتار