وضعیت پروژه: انجام شده

  

پروژه مطالعاتی سد

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله اول و دوم بند انحرافي ميورد كتالان و كانال انتقال‌آب در منطقه فيروزكوه

تاریخ شروع

1382/03/28

تاریخ خاتمه

1387

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

اداره كل امورآب استان تهران

موقعیت پروژه:

استان تهران  شهرستان فیروزکوه

وسعت پروژه:

 
  

پروژه مطالعاتی سد

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله اول و دوم عناصر تحكيم تونل بليتي

تاریخ شروع

1384/05/11

تاریخ خاتمه

1385/05/01

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان

وسعت پروژه:

 
  

پروژه مطالعاتی سد

  

عنوان قرارداد:

مطالعات تكميلي سد گشاني

تاریخ شروع

1384/08/17

تاریخ خاتمه

1386/06/28

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

شرکت توسعه توسعه باغات سبز و صنايع جانبي- وابسته به بنياد 15 خرداد

موقعیت پروژه:

استان همدان، شهرستان تویسرکان

وسعت پروژه:

 
  

پروژه مطالعاتی سد

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله اول سد مخرني و شبکه آبياري و زهکشي ابريق اهر

تاریخ شروع

1385/09/09

تاریخ خاتمه

1389/06/22

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

آب منطقه ای آذربایجان شرقی

موقعیت پروژه:

استان آذربایجان شرقی، شهرستان اهر

نوع سد:

 مخزنی

  

پروژه مطالعاتی سد

  

عنوان قرارداد:

تهيه و ارائه طرح مرمت و اصلاح مسير آب شستگي‌ها در سازه‌هاي موجود سرريزهاي سيل بند خرم

تاریخ شروع

1388/02/17

تاریخ خاتمه

1388

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي جيرفت و کهنوج

 

موقعیت پروژه:

استان کرمان، شهرستان جیرفت

وسعت پروژه: