وضعیت پروژه: انجام شده

  

پروژه مطالعاتی کاهش آب به حساب نیامده

  

عنوان قرارداد:

مطالعات كاهش و كنترل آب بحساب نيامده شهرهاي باشت- سي سخت و دهدشت

تاریخ شروع

1382/04/16

تاریخ خاتمه

1383/04/22

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

شركت آب و فاضلاب گهكيلويه و يويراحمد

موقعیت پروژه:

استان کهکیلویه و بویر احمد

وسعت پروژه:

 11000 انشعاب آب 

  

پروژه مطالعاتی کاهش آب به حساب نیامده

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله مقدماتي كاهش آب بحساب نيامده شهر گنبد

تاریخ شروع

1382/05/29

تاریخ خاتمه

1382/12/29

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

شركت آب و فاضلاب استان گلستان

موقعیت پروژه:

ااستان گلستان، شهرستان گنبد

وسعت پروژه:

استان گلستان، شهرستان گنبد

  

پروژه مطالعاتی کاهش آب به حساب نیامده

  

عنوان قرارداد:

مطالعات كاهش و كنترل آب بحساب نيامده شهر بهبهان

تاریخ شروع

1382/09/30

تاریخ خاتمه

1387/07/30

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

شركت آب و فاضلاب استان خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان بهبهان

وسعت پروژه:

11360 انشعاب

  

پروژه مطالعاتی تصفیه خانه

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه‌ خانه فاضلاب شهر گهواره

تاریخ شروع

1385/04/26

تاریخ خاتمه

1386/12/29

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

موقعیت پروژه:

استان کرمانشاه، شهر گهواره

وسعت پروژه:

 
  

پروژه مطالعاتی تصفیه خانه

  

عنوان قرارداد:

مطالعات توجيه فني- اقتصادي- اجتماعي و محيط زیستی فاضلاب شهرهاي کرند غرب- باينگان-نوسود- نوشه-ماهيدشت و حميل

تاریخ شروع

1385/05/30

تاریخ خاتمه

1386/12/29

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

موقعیت پروژه:

استان کرمانشاه

وسعت پروژه:

 
  

پروژه مطالعاتی تصفیه خانه

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه‌ خانه فاضلاب شهر ماهيدشت

تاریخ شروع

1385/09/02

تاریخ خاتمه

1386/12/29

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

موقعیت پروژه:

استان کرمانشاه

وسعت پروژه:

 
  

پروژه مطالعاتی تصفیه خانه

  

عنوان قرارداد:

مطالعات بهينه سازي سيستم توزيع آب و مرحله اول شبكه توزيع مجموعه‌هاي آبرساني شهرستان باغستان

تاریخ شروع

1386/07/30

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در دست انجام

کارفرما

شركت مهندسي آب و فاضلاب شهرها و شهركهاي غرب تهران

موقعیت پروژه:

استان البرز، شهرستان باغستان

وسعت پروژه: