وضعیت پروژه: انجام شده

  

پروژه مطالعاتی محیط زیست

  

عنوان قرارداد:

مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي سد و شبكه كلقان‌چاي

تاریخ شروع

1386/08/27

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  انجام شده

کارفرما

آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي

موقعیت پروژه:

استان آذربایجان شرقی

وسعت پروژه: