وضعیت پروژه: انجام شده

  

پروژه مطالعاتی آبخیزداری

  

عنوان قرارداد:

تهیه برنامه راهبردی مدیریت جامع حوزه آبخیز اترک استان گلستان

تاریخ شروع

1402/05/04

تاریخ خاتمه

1403/05/04

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان

موقعیت پروژه:

استان گلستان شهرستان های مراوه تپه؛ گنبد؛ آق قلا و گمیشان

وسعت پروژه:

819400 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبخیزداری

  

عنوان قرارداد:

مطالعات توسعه منابع آب و آبخيزداري حوزه رودخانه ميناب (سد استقلال)

تاریخ شروع

1369/12/15

تاریخ خاتمه

1375/05

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

موقعیت پروژه:

استان هرمزگان، شهرستان میناب

وسعت پروژه:

1051900 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبخیزداری

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله توجيهي آبخيزداري حوزه سد كبار-  كهك قم

تاریخ شروع

1373/12/22

تاریخ خاتمه

1377/02/22

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد سازندگی

موقعیت پروژه:

استان قم

وسعت پروژه:

70000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبخیزداری

  

عنوان قرارداد:

مطالعات ‌مرحله ‌توجيهي ‌آبخيزداري ‌حوزه ‌رودخانه ‌يول‌ كشتي و حسن آبادياسوكند

تاریخ شروع

1373/12/22

تاریخ خاتمه

1377/12/26

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد سازندگی استان کردستان

موقعیت پروژه:

استان کردستان

وسعت پروژه:

185000هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبخیزداری

  

عنوان قرارداد:

تهيه بانک ‌اطلاعاتي‌طرح هاي بيابان‌زدائي ورقومي سازي نقشه‌هاي اجرائي

تاریخ شروع

1384/12/28

تاریخ خاتمه

1386/04/30

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

موقعیت پروژه:

در سطح ملی

وسعت پروژه:

کل کشور

  

پروژه مطالعاتی آبخیزداری

  

عنوان قرارداد:

پروژه تهيه و تدوين مشخصات فني عمومي فعاليتهاي آبخيزداري و منابع طبيعي

تاریخ شروع

1386/12/21

تاریخ خاتمه

1387/12/28

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور-معاونت آبخیزداری

موقعیت پروژه:

پوشش ملی

وسعت پروژه:

سطح ملی