وضعیت پروژه: در حال انجام

  

پروژه مدیریت طرح

  

عنوان قرارداد:

 مشاور راهبردی استانی طرح سامانه های نوین آبیاری در سطح استان هرمزگان

تاریخ شروع

 1399/04/02

تاریخ خاتمه

 1401/04/31وضعیت: خاتمه یافته انجام شده

کارفرما

 سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

موقعیت پروژه:

استان هرمزگان

وسعت پروژه:

 2300 هکتار

  

پروژه مدیریت طرح

  

عنوان قرارداد:

 مشاور راهبردی آبیاری تحت فشار در سطح استان لرستان

تاریخ شروع

 1399/05/28

تاریخ خاتمه

 1400/10/30وضعیت: خاتمه یافته انجام شده

کارفرما

 سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

موقعیت پروژه:

استان لرستان

وسعت پروژه:

 5000 هکتار

  

پروژه مدیریت طرح

  

عنوان قرارداد:

 پروژه خدمات مدیریت طرح بر مطالعات و اجرای طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در استانهای منطقه1

تاریخ شروع

 1394/06/29

تاریخ خاتمه

 1396/04/31وضعیت: خاتمه یافته انجام شده

کارفرما

 وزارت جهادکشاورزی – معاونت آب و خاک و صنایع – مجری طرح سامانه های نوین آبیاری

موقعیت پروژه:

: استانهای گیلان – اردبیل-آذربایجان شرقی- آذربایجان غربی-زنجان – قزوین- مرکزی- همدان– کردستان- کرمانشاه – لرستان – ایلام - خوزستان

وسعت پروژه:

87000 هکتار