وضعیت پروژه: انجام شده

  

پروژه نظارتی مهندسی رودخانه

  

عنوان قرارداد:

نظارت بر حفاريهاي اكتشافي و آزمايشهاي پمپاژ آب زيرزميني گرمسار

تاریخ شروع

1379/12/27

تاریخ خاتمه

1382

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت جهاد كشاورزي، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

موقعیت پروژه:

استان سمنان، شهرستان گرمسار

وسعت پروژه:

 50 هزار هکتار

  

پروژه نظارتی مهندسی رودخانه

  

عنوان قرارداد:

انجام نظارت عاليه و کارگاهي بر اجراي پروژه تغذيه مصنوعي شماره 3 و4 دشت ورامين

تاریخ شروع

1384/12/24

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در دست انجام

کارفرما

اداره كل امورآب استان تهران

موقعیت پروژه:

استان تهران، شهرستان ورامین

وسعت پروژه:

 
  

پروژه نظارتی مهندسی رودخانه

  

عنوان قرارداد:

نظارت عاليه و كارگاهي بر پروژه اجراي 5/7 كيلومتر ادامه كانال تغذيه مصنوعي تاكستان

تاریخ شروع

1386/09/14

تاریخ خاتمه

 1388/10/20وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت كشور

موقعیت پروژه:

استان قزوین، شهرستان تاکستان

وسعت پروژه:

 
  

پروژه نظارتی مهندسی رودخانه

  

عنوان قرارداد:

نظارت عاليه وكارگاهي طرح تغذيه مصنوعي دشت‌هشتگرد- كردان (2)

تاریخ شروع

1390/03/07

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در دست انجام

کارفرما

شركت آب منطقه‌اي تهران

موقعیت پروژه:

استان تهران

وسعت پروژه:

 
  

پروژه نظارتی مهندسی رودخانه

  

عنوان قرارداد:

مطالعات تکميلي مرحله دوم(بازنگري) وخدمات مرحله سوم (نظارت عاليه و کارگاهي) پروژه قطعه E از شاخه‌هاي فرعي کانال اصلي سرخه حصار

تاریخ شروع

1385/01/12

تاریخ خاتمه

1389وضعیت:  انجام شده

کارفرما

شرکت خاكريز آب

موقعیت پروژه:

استان تهران

وسعت پروژه:

 
  

پروژه نظارتی مهندسی رودخانه

  

عنوان قرارداد:

نظارت کارگاهی و عالیه (خدمات مرحله سوم) احداث دایک، نصب ژئو تکستایل، لحاف بتنی و درختکاری یک کیلومتر از ساحل کارون در محدوده شیبان

تاریخ شروع

1387/05/28

تاریخ خاتمه

1388/04/17وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان

وسعت پروژه: