وضعیت پروژه: انجام شده

  

پروژه مطالعاتی مهندسی رودخانه

  

عنوان قرارداد:

مطالعات طرح تثبيت و اصلاح آبراهه‌هاي خرم، آزادگان و دشت كوچ

تاریخ شروع

1389/09/17

تاریخ خاتمه

1390

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان گرمان

موقعیت پروژه:

استان کرمان

وسعت پروژه:

 
  

پروژه مطالعاتی مهندسی رودخانه

  

عنوان قرارداد:

مطالعات كيفي منابع آب  (تبريز- مراغه و مرند)

تاریخ شروع

1381/06/13

تاریخ خاتمه

1385/02/02

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل

موقعیت پروژه:

استان آذربایجان شرقی، شهرستان های تبریز، مراغه و مرند

وسعت پروژه:

 شهرستان های تبریز ، مراغه و مرند

  

پروژه مطالعاتی تغذیه مصنوعی

  

عنوان قرارداد:

خدمات مهندسي مطالعات مرحله اول و دوم تغذيه مصنوعي استان تهران (دماوند و پاکدشت)

تاریخ شروع

1386/04/23

تاریخ خاتمه

1389

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

شرکت آب منطقه ای تهران

موقعیت پروژه:

استان تهران، شهرستان دماوند

وسعت پروژه: