وضعیت پروژه: انجام شده

  

پروژه مطالعاتی خاکشناسی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات خاکشناسی نيمه تفصيلي طرح شبکه 3 و4 آبياري ‌و زهكشي‌اراضي حميديه سمت راست كرخه

تاریخ شروع

1372/08/07

تاریخ خاتمه

1372/12/19

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز، حمیدیه

وسعت پروژه:

6500 هکتار

  

پروژه مطالعاتی خاکشناسی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات خاكشناسي نيمه‌ تفصيلي دقيق ‌دشتهاي پيرانشهر، پسوه و جلديان

تاریخ شروع

1373/08/01

تاریخ خاتمه

1375/08/30

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان ‌آب‌ منطقه‌اي آذربايجان غربي

موقعیت پروژه:

استان آذربایجان غربی، شهرستان پیرانشهر

وسعت پروژه:

36000 هکتار

 

پروژه مطالعاتی خاکشناسی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات خاکشناسي نيمه تفصيلي دقيق و لايه‌بندي و اندازه‌گيري ضريب آبگذري‌اراضي‌بالاي‌تراز300متری شبکه‌آبياري‌وزهکشي‌خداآفرين

تاریخ شروع

1385/05/02

تاریخ خاتمه

1386/06/31

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي و اردبيل

موقعیت پروژه:

استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز

وسعت پروژه:

21000 هکتار

 

پروژه مطالعاتی خاکشناسی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي دقيق دشتهاي نازك و قره‌ضياءالدين

تاریخ شروع

1373/12/08

تاریخ خاتمه

1375/05/30

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان ‌آب‌ منطقه‌اي آذربايجان غربي

موقعیت پروژه:

استان آذربایجان غربی

وسعت پروژه:

16000 هکتار

 

پروژه مطالعاتی خاکشناسی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات خاكشناسي اجمالي اراضي حوزه كرخه در استان خوزستان

تاریخ شروع

1382/11/25

تاریخ خاتمه

1384

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان

وسعت پروژه:

100 هزار هکتار

 

پروژه مطالعاتی خاکشناسی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات خاك شناسي اجمالي 230 هزار هكتار از اراضي حوزه كارون در استان خوزستان

تاریخ شروع

1382/11/25

تاریخ خاتمه

1383

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان

وسعت پروژه:

230 هزار هکتار

 

پروژه مطالعاتی خاکشناسی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي دقيق15هزار هكتار از اراضي بالارود انديمشك دراستان خوزستان

تاریخ شروع

1383/03/20

تاریخ خاتمه

1384/12/13

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اندیمشک

وسعت پروژه:

15 هزار هکتار

 

پروژه مطالعاتی خاکشناسی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی دقیق اراضی پایاب سد و شبکه آبیاری و زهکشی ابریق اهر

تاریخ شروع

1387/01/10

تاریخ خاتمه

1387/07/11

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی

موقعیت پروژه:

استان آذربایجان شرقی، شهرستان اهر

وسعت پروژه:

1300 هکتار