وضعیت پروژه: انجام شده

  

پروژه نظارتی آب و فاضلاب

  

عنوان قرارداد:

نظارت عاليه و كارگاهي بر پروژه ترميم كانال ابوذر و سرخه حصار جنوبي در محدوده شهرداري منطقه 15 كانال اصلي سرخه حصار

تاریخ شروع

1386/07/10

تاریخ خاتمه

1388

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

معاونت فني و عمراني شهرداري تهران،  شركت خاكريزآب

موقعیت پروژه:

استان تهران

وسعت پروژه: