وضعیت پروژه: انجام شده

  

پروژه نظارتی آب و فاضلاب

  

عنوان قرارداد:

خدمات نظارت پروژه انجام کارهای باقیمانده ایستگاه پمپاژ و آبگیر از کانال شبکه آبیاری دز به عنوان آبگیر میان مدت طرح آبرسانی غدیر

تاریخ شروع

1401/06/20

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در حال انجام

کارفرما

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

20 کیلومتری شمال غرب شهرستان شوش – شبکه آبیاری دز – کانال w2

وسعت پروژه:

 تامین آب شهرستانهای اهواز – آبادان – خرمشهر – دشت آزادگان (26 شهر – 1600 روستا)
  

پروژه نظارتی آب و فاضلاب

  

عنوان قرارداد:

خدمات مهندسی آبگیر و خط انتقال تأمین آب اضطراری طرح آبرسانی غدیر

تاریخ شروع

1397/07/28

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در حال انجام

کارفرما

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

غرب هرستان شوش – آبگیری از کانال پای پل – کرخه شمالی

وسعت پروژه:

 تامین آب شرب شهرستانهای اهواز – آبادان – خرمشهر – دشت آزادگان و روستاهای تابعه
  

پروژه نظارتی آب و فاضلاب

  

عنوان قرارداد:

خدمات مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی اجرای سازه آبگیر و خط انتقال تامین آب اضطراری طرح آبرسانی غدیر (آبرسانی به شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر و شادگان)

تاریخ شروع

1397/08/23

تاریخ خاتمه

1388

وضعیت:  در حال انجام

کارفرما

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

20 کیلومتری شمال غرب شهرستان شوش – شبکه آبیاری دز – کانال w2   

وسعت پروژه:

 تامین آب شهرستانهای اهواز – آبادان – خرمشهر – دشت آزادگان (26 شهر – 1600 روستا)
  

پروژه نظارتی آب و فاضلاب

  

عنوان قرارداد:

نظارت عاليه و كارگاهي بر پروژه ترميم كانال ابوذر و سرخه حصار جنوبي در محدوده شهرداري منطقه 15 كانال اصلي سرخه حصار

تاریخ شروع

1386/07/10

تاریخ خاتمه

1388

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

معاونت فني و عمراني شهرداري تهران،  شركت خاكريزآب

موقعیت پروژه:

استان تهران

وسعت پروژه: