وضعیت پروژه: انجام شده

  

پروژه نظارتی سد

  

عنوان قرارداد:

نظارت‌ بر ‌بازسازي‌ عمليات ترميمي بند ميزان و ساختمان وابسته  (تونل بليتي)

تاریخ شروع

1383/11/17

تاریخ خاتمه

1386/07/16

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب وبرق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 
  

پروژه نظارتی سد

  

عنوان قرارداد:

نظارت‌عاليه ‌وكارگاهي‌برعمليات‌ تکمیلی احداث حوضچه رسوبگيرتونل وکانال مسیل بهرود

تاریخ شروع

1384/12/24

تاریخ خاتمه

1389

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

شرکت خاکریز آب

موقعیت پروژه:

استان تهران

وسعت پروژه:

 
  

پروژه نظارتی سد

  

عنوان قرارداد:

خدمات مهندسي مرحله سوم (نظارت كارگاهي وعاليه) پروژه علاج بخشي سدانحرافي فجر

تاریخ شروع

1387/02/22

تاریخ خاتمه

1391

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان

نوع سد:

 سد انحرافی