انتشارات

کتاب بیولوژی خاک

انتشار سه جلد کتاب جدید، جامع و کاربردی در زمینه بیولوژی خاک شامل:الف) کتاب دو جلدی «مبانی و مهندسی بیولوژی، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی خاک» تألیف: زهرا موحّد و جواد مهرگان.این دو جلد کلیه سرفصل های دروس دانشگاهی مربوطه را پوشش می دهند. این کتاب ها جامع، نوین و کاربردی بوده و با حدود هزار و دویست ادامه