انتشار سه جلد کتاب جدید، جامع و کاربردی در زمینه بیولوژی خاک شامل:

الف) کتاب دو جلدی «مبانی و مهندسی بیولوژی، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی خاک» تألیف: زهرا موحّد و جواد مهرگان.
این دو جلد کلیه سرفصل های دروس دانشگاهی مربوطه را پوشش می دهند. این کتاب ها جامع، نوین و کاربردی بوده و با حدود هزار و دویست صفحه، دربرگیرنده نتایج وسیعی از دستاوردهای این دانش می باشند. برداشت مولفین این است که کتاب های حاضر جامع ترین کتاب های این گرایش علمی به زبان فارسی باشند. کتاب ها دارای تصاویر رنگی هستند و از تدوین و تنظیم دقیقی برخوردارند.

ب) کتاب یک جلدی «بیولوژی و بیوتکنولوژی تثبیت ازت مولکولی» تألیف زهرا موحّد. این کتاب از معدود کتاب های تخصصی این موضوع علمی است و در نیمی از کتاب به تشریح تکنولوژی های دانش بنیان در خصوص تثبیت ازت مولکولی می پردازد که در نوع خود برای بسیاری از مخاطبان تازگی خواهد داشت. تصاویر رنگی به همراه تدوین و تنظیم دقیق به کتاب جلوه ای زیبا داده است.

روش های تهیه کتاب ها:

الف) ارسال پیام به آدرس ایمیل های زیر
        mehreganjavad@yahoo.com
        movahhed.mehregan@yahoo.com

ب) ارسال پیام به همراه زیر
      ۰۹۳۹۰۹۲۴۵۳۶

ج) انتشارات جامعه مهندسان مشاور ایران با آدرس و شماره تماس درج شده در سایت مربوطه

د) مراجعه به کتابفروشی های معتبر