مهندسين مشاور آب‌ورزان

چشم انداز و ماموریت

این مهندسین مشاور به اصل مشتری مداری اعتقاد کامل دارد و به منظور ارائه خدمات بهتر به کارفرمایان همواره بر کیفیت کار تاکید می کند.

در حال حاضر با بهره گیری هرچه بیشتر از سرمایه عظیم نیروی انسانی متخصص و متعهد و در اختیار داشتن و بکارگیری ابزار تخصصی، فن آوری پیشرفته و تجهیزات بروز، سعی در افزایش راندمان و بهره بری و بهبود مستمر عملکرد خود، در اجرای پروژه های متعدد در نقاط مختلف کشور را داریم که برای رسیدن به چشم اندازی روشن این مهندسین مشاور نیازمند رعایت اصولی چون افزایش رضایت مشتریان- افزایش رضایت کارکنان- بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت می باشد. که این امر محقق نمیشود مگر با ارتقاء مداوم کیفیت خدمات مهندسی از طریق طراحی- اجرا- بازدید- اعمال اصلاحات لازم، سرعت عمل در پاسخگویی به نیازهای مشتریان، انجام به موقع فعالیت های خدمات مهندسی و ارائه خدمات ورای قراردادها. برای رسیدن به این هدف نیاز به  فراهم نمودن محیط کار آرام و مناسب و تشویق مشارکت مدیران جوان در تصمیم گیری های سازمان با ایجاد روحیه خلاقیت همراه با ضرورت ریسک پذیری و با در اختیار گذاشتن پست های سازمانی بر اساس توانمندی کارکنان که در ازای راندمان مطلوب در صورت امکان افزایش حقوق و پاداش در نظر گرفته شود. 

هدف ما خدمت به ارتقاء صنعت آب کشور در جهت منافع جامعه و محیط زیست می باشد. ما برای رسیدن به اهدافمان نیاز به  بالابردن سطح توانمندی های کارشناسان و مدیران با آموزش مداوم و ایجاد امکانات ارتباطی، تبادل اطلاعات از طریق جلسات بین گروه های مختلف شرکت داریم که این امر با بکارگیری مدیران توانمند، آگاه و جوان در کنار مدیران موفق محقق میشود.  و شرکت برای رسیدن به اهداف خود نیازمند  به مداومت پایش و اندازه گیری فرآیند های مرتبط و افزایش اثربخشی می باشد.

سيدعباس خوشنويس

مدیر عامل