کتاب بیولوژی خاک

انتشار سه جلد کتاب جدید، جامع و کاربردی در زمینه بیولوژی خاک شامل:الف) کتاب دو جلدی «مبانی و مهندسی بیولوژی، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی خاک» تألیف: زهرا موحّد و جواد مهرگان.این دو جلد کلیه سرفصل های دروس دانشگاهی مربوطه را پوشش می دهند. این کتاب ها جامع، نوین و کاربردی بوده و با حدود هزار و دویست Read more

sample lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure Read more

sample lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure Read more

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure Read more

lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure Read more

نحوه آبیاری

در حال بروزرسانی ... Read more

آبیاری قطره ای

در حال بروزرسانی ... Read more

احداث پروژه ها

در حال بروزرسانی ... Read more